ČS.Pony Express :: Muzeum Suchdol n/O

 
ČS.Pony Express

Štafetová přeprava pošty na koních po vzoru historického Pony Expressu v USA v letech 1860–61. Délka úseku od jednoho předávacího místa ke druhému je cca 20 km. 

Psal se rok 1983, kdy se u příležitosti výročí založení sdružení Corralu O.K. uskutečnila první jízda Pony Expressu v tehdejším socialistickém Československu. Byli to první „poštovní jezdci“ Standa Voděnka na koni Nawy Joy a Tomáš Král na koni Johnny Boy, kteří doručili tzv. zakládající listinu. U zrodu tohoto nápadu stáli kromě již zmíněných dvou jezdců i Jindra Bílek a Jarda Čvančara z country kapely Taxmeni. Myšlenka Pony Expressu přítomné doslova nadchla a rychle se rozšířila. Šlo o spontánní projev sympatií mnoha nadšenců pro americký západ. Jaroslav Čvančara spolu s Jindřichem Bílkem tuto myšlenku přenesli i na Moravu, kde padla na úrodnou půdu ranče „Zlámaná podkova“ v Suchdole nad Odrou.


Zakladatelé Pony Express
zleva: Jarda Čvančara, Tomáš Král, Jindra Bílek a Standa Voděnka

Nadšenci v čele s Bohumilem Kašpárkem alias Hospodářem, Janem Valchářem, Josefem Havrlantem, Mirkem Kozelským, Miroslavem Koláčkem a mnoha dalšími, se zasloužili o skutečnost, že v roce 1985, k uctění památky jezdců amerického Pony Expressu, vyjel dne 13. září 1985 ve 4 hodiny ráno první „oficiální“ Československý Pony Express. Zahájil ho jezdec Stanislav Voděnka, který vyrazil na první 20 km úsek 400 kilometrů dlouhé trasy ze Stříbrné Lhoty u Mníšku pod Brdy do Suchdolu nad Odrou. Tímto aktem byla započata dodnes trvající tradice. Dá se směle říci, že Československý Pony Express se již nesmazatelně zapsal do naši westernové historie a historie koňské poštovní přepravy, která každoročně ožívá vždy v měsíci srpnu.

Mapa Pony Express

Ti, kteří nejsou pamětníky Československého Pony Expressu „v plenkách“ si dnes již sotva představí tu haldu problémů s praktickým uskutečněním jízdy Pony Expressu a westernovým ježděním vůbec. Nezapomínejme, že byla doba reálného socialismu a všechno americké bylo považováno za propagaci prohnilého kapitalistického řádu. Nicméně i v této době existovali nadšenci, kteří si svou vysněnou představu o romantice Divokého Západu nenechali vzít a naopak ji povýšili na svůj životní styl. Realita všedních dnů však nebyla  tak romantická. Byly problémy i s pořizováním výstroje a výzbroje jezdců i koní. Avšak chuť a touha být westernovým jezdcem dodávaly těmto „pionýrům Divokého Západu na Východě“ na činorodosti a světlo světa spatřily podomácku vyrobené kožené vesty, chapsy, ostruhy, sedlové brašny, uzdění na koně ba i westernová sedla a mochilla pro Pony Express. Obtížnost zhotovování těchto westernových potřeb však nespočívala pouze v manuální zručnosti, ale hlavně ve vyschlých informačních pramenech.

Pohlednice Pony Express

Jednoduše řečeno, k dispozici bylo tenkrát malé množství dobových materiálů, fotografií i literatury.  O všech těchto obtížích se zmiňujeme proto, aby si každý uvědomil, v jakém společenském prostředí tento počin vznikal. Povedl se opravdu „husarský kousek“, když v roce 1985 odstartoval 1. ročník této jízdy, a podařilo se tak zviditelnit westernové dění v naší republice. Jednoho z největších ocenění, kterého se jezdcům ČsXP dostalo v roce l990 byl projekt propojení tras P.Ex. v USA a tehdejšího Československa. Při příležitosti jízdy jezdců ČsXP na trase v USA byl ČsXP oceněn ve státě Nevada tehdejším guvernérem Bobem Millerem, který  proklamací se státní pečetí vyhlásil 2. červen státním svátkem Nevady, na počest Československého Pony Expressu. Od těchto dob prošel ČsXP velkým vývojem. S přibývajícími zkušenostmi byla zdokonalena organizace a struktura.

Hospodář Bohumil Kašpárek odhaluje pamětní kámen

Od roku 1991 se stal organizátorem jízdy ČsXP Corral Westerners International (dále XPC). Původní Třináctero jezdce Pony Expressu bylo přepracováno na Desatero (viz Charta), ve kterém jsou obsaženy všechny povinnosti jezdce ČsXP. Velmi důležitým bodem v Desateru je bod 6. – Jezdec obsadí s koněm svůj úsek včas. „Včas“ však neznamená v terminologii jezdců XP nikdy přesnou hodinu. Připomínáme, že časy předávek pro celou trasu jsou jezdcům sdělovány již v červnu a od té doby je každý jezdec XP povinen vše podřídit tomu, aby obsadil svůj úsek včas. Ve hře je několik elementů, jako jsou připravenost jezdce, připravenost koně, variabilita terénu a nepřízeň počasí. Toto vše může ovlivnit časovou délku jednotlivých úseků, a proto je potřeba, aby každý jezdec čekal připraven na své předávce dříve, než je teoretický výpočet. V opačném případě, kdy dojde ke zpoždění za teoretickým výpočtem, čeká jezdec na předávacím místě bez jakýchkoli informací tak dlouho, než pošta dorazí. Např. při 13. ročníku dosáhl součet časových ztrát na jednotlivých úsecích až šestihodinového celkového zpoždění na území české republiky.

Přepravovaný dopis

A naopak v 16. ročníku dorazili jezdci na hranice s Rakouskem o šest hodin dříve. Ale i v současné době boomu mobilních telefonů však jezdci při jízdě XP tuto komunikaci mezi sebou úmyslně nepoužívají, a tím je i nyní zachována historická podstata celé věci. V tomto nedočkavém čekání jezdce na okamžik, kdy se konečně v dáli na obzoru objeví dvě červené tečky na koních, měnící se postupně v poštovní uniformy XP, či zazní-li nocí zvuk poštovní trubky a jsou vidět pouze mihotavá světélka baterek signalizující příjezd jezdců s poštou, v tom tkví jedno z kouzel, pro která jezdci toto vše absolvují. Termín „včas“ je dnes potřeba dodržovat i na mezinárodní bázi. Na schůzce šéfů XP jednotlivých zemí jsou domluveny termíny pro předávky na hranicích. A pak už začíná mravenčí organizační práce šéfů a předáků větví na jedné straně a jezdců a postmasterů na straně druhé, aby XP dorazil a odjel z hranic „včas“.

 

Podíváme-li se do historie ČsXP, tak se každý ročník této jízdy vyznačoval určitou charakteristikou:

1985 1. ročník – vznik jízdy ČsXP.

První jízda se uskutečnila 13. září 1985 a vedla ze Stříbrné Lhoty u Mníšku pod Brdy do moravského Suchdolu nad Odrou. Od té doby se vždy v srpnu koná každoročně. Toto pravidelné pořádání jízdy Československého Pony Expressu (zkratka ČsXP) je oceňováno i v kolébce hnutí Westerners.

1986  2. ročník – ČsXP rychlejší než telegram

1987  3. ročník – vytvoření jižní větve

1988  4. ročník – vytvoření západní větve

1989  5. ročník – založení a připojení XP v NDR

 

1990  6. ročník – propojení ČsXP s XP USA,jízda čs. jezdců v USA.

Poté, co jezdci ČsXP předvedli své umění v USA, je 2. červen v Nevadě dnem Československého Pony Expressu a guvernér jej vyhlásil za významný den státu Nevada.

1991  7. ročník – hvězdicová jízda, sestavení Charty ČsXP.

Od roku 1991 organizuje jízdu Pony Express Corral při Westerners International CZ. Mění se označeni na XPC WI-CZ.

1992  8. ročník – návrat místa průjezdu z Mníšku do Stříbrné Lhoty

1993  9. ročník – po rozdělení státu název zůstává Čs XPC

1994 10. ročník – poslední hvězdicová jízda k 10. výročí Čs XPC

1995 11. ročník – vytvoření přípojky do Beaver City

1996 12. ročník – zřízení instituce “greenhorn”

1997 13. ročník – podpis mezinárodní smlouvy o výměně jezdců

1998 14. ročník – převoz dolarů do Beaver City, Rakousko nultý ročník

 

1999 15. ročník – připojením Slovenska byla naplněna myšlenka v názvu i slovem Československý Pony Express.

V roce 1999 však byl ČsXPC oficiálně požádán organizátory akce Kocába 99 – Mistrovství světa v rýžování zlata o odvoz pošty z místa zlatokopeckého tábora na státní poštu v nedaleké Lečici. Akce probíhala od 26. do 29. srpna. Této mohutné mezinárodní záležitosti se zúčastnilo cca 3000 lidí z 24 zemí světa. Dá se říci, že pořadatelé předem nedocenili význam odvozu pošty a plánovali jezdce XPC pouze jako vložku do zlatokopeckého programu. Ale realita byla jiná. V podstatě to byla jediná možnost, jak dopravit denně zhruba 400 ks zásilek na státní poštu z rozbahněného údolí Kocáby. Několikrát za den vyjížděli jezdci z poštovního úřadu ČsXPC s naplněnou mochillou, takže objem přepravené pošty čítal celkem 2000 zásilek. Odvedená služba jezdců a postmasterů byla v průběhu akce spontánně oceňována samotnými zlatokopy a pořadatelé po ukončení tohoto zlatokopeckého klání vyslovili oficiální poděkování celému ČsXPC. Tímto XPC prezentoval, že jeho jedinou akcí v roce nemusí být pouze srpnová jízda, ale může na požádání zajišťovat přepravu pošty na různých seriozních akcích (např. odvoz pošty z Beaver City při akcích WCC).

 

2000 16. ročník – zvláštní zásilka pro presidenta Slovenska.

Propojením se Slovenskem v roce 1999 se vlastně až po patnácti letech naplnila myšlenka “Československého” Pony Expressu v pravém slova smyslu, čímž se tato událost řadí k nejdůležitějším v celé historii ČsXPC. Snahy o prodloužení trasy na Slovensko byly v minulosti několikrát iniciovány českou stranou. Bohužel se tato aktivita nesetkala s tím pravým zápalem pro věc a vždy končila kdesi ve vytracenu. Pro sheriffa XPC bylo tedy velmi příjemným překvapením, když v roce 1998 navštívil Českou republiku nynější šéf slovenských jezdců XP. Bylo domluveno mnoho věcí týkajících se nové trasy na území Slovenské republiky (např. vnitřní organizace XPC přijetím všech ustanovení a zákonitostí ČsXPC, délka úseků, přezky, uniforma, razítka XP a název slovenské jízdy – Slovenská část ČsXP). V roce 2000 přepravovali slovenští jezdci poštu v mochille, která byla vezena již ze Stříbrné Lhoty, takže poprvé splnila česko-slovenskou úlohu

 

2001 17. ročník – ustavení tří moravských větví, Polsko nultý ročník.

V roce 2001 putovala tato mochilla opačným směrem, tj. z Košic na českoněmecké hranice. Toto a mnoho dalšího bylo projednáno na schůzce šéfů české a slovenské části ČsXPC. Jedním z bodů jednání bylo i číslování ročníků na Slovensku tak, že od roku 2001 přejímá slovenská část číslování ČsXPC (tzn. 17. ročník).

 

2002  18. ročník – jízda po velkých povodních

2003  19. ročník – XPC je již zase blíž k holandským hranicím

 

Přísaha jezdce Pony Express

 

2004  20. ročník – Založení EPEA (European Pony Express Assotiation**).

Členské země Česká republika, Slovenská republika, Německo, Polsko. Sheriff ČsXPC Luděk Cowpack Burian zvolen prezidentem této asociace. První protisměrná jízda v novodobé historii jízdy Pony Expressu byla na světě. Ve stejný okamžik vyrazili jezdci s poštou z poštovního úřadu ve Stříbrné Lhotě na východ a ze Suchdolu nad Odrou na západ. Jezdci obou směrů se míjeli na úseku moravské západní větve u obce Bobrová.

2005 21. ročník – Československého Pony expresu

Letos už podruhé pod hlavičkou European Pony Express Association. Československý Pony Express vyjel 19. srpna v 19 hodin ze slovenských Košic, naše hranice překročil tradičně na Bumbálce v neděli ve čtyři ráno 21. srpna. Suchdolem nad Odrou projel jezdec na koni v 11,30 hodin, kde se setkal s pošťákem z polského Przysieczu. Ve Stříbrné Lhotě, v srdci celého podniku, se sešli jezdci české východní a jižní větve v pondělí 22. srpna ve 23,30 hodin. Poslední jezdec české západní větve opustil území české republiky v Dolních Poustevnách v úterý v 17,30 hodin. Do německého Harenu dorazil poslední jezdec tohoto ročníku v sobotu 27. srpna v 18.00 hodin.

2006 22. ročník – Voyagerská pošta.

Po vzoru starých trapperů, kteří přepravovali z nepřístupných končin po vodě své zboží a poštu do civilizace, vyrobili členové Trappers Corralu (TC) historické plavidlo, se kterým absolvovali několikadenní plavbu po Labi. TC požádal XPC o další přepravu svých poštovních zásilek z lodi. Toto setkání proběhlo na molu v Roudnici nad Labem. Postmaster XPC přijal trapperskou poštu, přidal ji jezdcům do mochilly a ti pokračovali dále po své trase, zatím co trappeři mizeli v mlze na své bárce.

2007 23. ročník – Došlo k prodloužení větví EPEA.

Byla prodloužena větev v Polsku do města Zavada, v Německu do města Rikenbrok a na Slovensku se přiblížila maďarské hranice na hraniční přechod Senia.

Razítka Pony Express 1990

 

2008 24. ročník – Došlo k prodloužení slovenské větve EPEA.

Startoval z Holandských hranic města Rütenbrock 18.8.2008 v 5:00 hod. Na německo-českém hraničním přechodu Sebnizt – Dolní Poustevna poštu předali němečtí jezdci Pony Expressu jezdcům České západní větve 2.8.2008 v 5:00 hod. Poštovní jezdci pokračovali směr Roudnice nad Labem, kde přebrali poštu 22.8.2008 v 15:00 hod. od Voyageur Post aneb lodní pošty Trapperu. Pošta byla přepravována na dobovébárce, která vyjela po Labi z loděnice ve Starém Kolíně. Česká jižní větev startovala z rakousko-česko hraničního přechodu Studánky 22.8.2008 ve 3:00 hod. Do Stříbrné Lhoty dojela česká západní a čeká jižní větev 22.8.2008 ve 24:00 hod. a dál předali poštu České východní větvi, která pokračovala dál na východ. Jezdci s poštou dorazili do Jihlavy na Pančavu 23.8.2008 ve 14:30 hod. a předali poštu Moravské západní větvi. Moravská západní větev převzala poštu 23.08.08. v 19:55 hod. od jezdce z Beaver City – Strážek a pokračovala na východ směr Suchdol nad Odrou. Josef Havrlant, jezdec Moravské západní větve dojel s poštou do Suchdolu nad Odrou 24.8.2008 v 11:00 hod. V Suchdolu nad Odrou po rozdělení pošty startovali jezdci Moravské východní větvi M.Lacina a Jemelka ve směru česko-slovenský hraniční přechod Bumbálka 24.8.2008 ve 12:00 hod. Poštu předali jezdcům slovenského Pony Expressu 24.8.2008 ve 20:00 hod. Pošta má cíl slovensko-maďarský přechod Milhošť 26.08.2008 v 12:30 hod., kde byl dojezd Slovenské části XP. Směr Polsko za Moravskou severní větev poštu 24.8.2008 ve 12:00 hod přebrali jezdci Jan Valchář a Marta Matulová. V Opavě 24.08.2008 jedci předají poštu Polským jezdcům. Polští jezdci pokračovali směr sever – cíl byl 26.08.2008 v 17:30 hod. Luboň – Western City – dojezd Polské části XP.

2009 25. ročník – prodloužení EPEA do Holandska.

V roce 2009 proběhla jízda apřeprava pošty XP na Slovensku v pohodě a v určeném čase. 9. ročník P.E v Polsku se uskutečnil v termínu bez problémů.Poláci zvou jezdce na 10. výročí Polského Pony Expressu do Nového Dwora 11.9.2010.Drobné zpoždění MZV  bylo vyrovnáno už v Jihlavě a na CZ/D hranice Dolní Poustevna dorazili jezdci v předstihu. Na trase nebyly žádné problémy. Startovalo se na čas v Sebnitzu, ale jízdu provázely problémy. Poranění koně bylo takové, že se musel kůň vyměnit a tak nastalo 4 hodinové zpoždění. Na holandské hranice dorazili již ale jen s hodinovým zpožděním. Nultý ročník Holandské větve Pony Expressu jeli spolu s Německými jezdci a jeli 4 úseky cca 100 km. Předávky byly: Klazievaveen,  Coevorden – Weijerswold, Hardenberg, Ommen. V roce 2010 přidají další 3 úseky.

Nezbývá než poděkovat všem poštovním jezdcům Evropského Pony Expressu za včasnou a spolehlivou dopravu všech zásilek a popřát do dalších ročníků jezdcům i jejich koním hodně zdaru, neboť jak zní slova hymny XP: “Každý ten jezdec musí být v sedle doma, s koněm dojet projet i když hoří Arizona …„ !!!!!

 

Kontakt

Muzeum Městyse Suchdol n/O

UŘAD MĚSTYSE

tel.: 556 770 101

e-mail:
mestys@suchdol-nad-odrou.cz

web:
www.suchdol-nad-odrou.cz


KLUB PŘÁTEL SUCHDOLU n/O:

Kamila Jasaňová
tel.: 724 389 269
tel.: 605 113 310

Petr Bartošík
tel.: 558 272 479

Zdeněk Strnadel
tel.: 737 105 319

e-mail:
muzeum@suchdol-nad-odrou.cz


web:
www.muzeumsuchdol.cz

Každou prohlídku je nutné předem dohodnout u správcové muzea K. Jasaňové, tel. 605 113 310

PROHLÍDKY:

Pondělí - zavřeno
Úterý – Pátek 10-12 a 13-15 hod
Sobota, neděle a svátky pouze na objednávku

Objednávat lze pouze o návštěvních hodinách muzea. Út-Pá v 9-15 hod.


Výjimka:
Prohlídky na sobotu, neděli a svátky je nutno objednat do čtvrtku 15 hod.


VSTUPNÉ:

jednotné 50,- Kč
školní výlety 10,- Kč
děti do 6 let a členové AMG zdarma

Délka prohlídky cca 60 minut.

Vyhledávání

Oficiální stránky Pony Express

Stránky sestavil Cre@tes - www.creates.cz © 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode