Historie městyse :: Muzeum Suchdol n/O


expozice Historie Městyse

Původně „Síň historie obce“ (otevření: 27.9.1997) - obsahuje informace a nálezy z období  pravěku a prvního osídlování zdejšího regionu, středověku a založení Suchdolu n.O. a  místní části Kletné, historie těžby rud (galenit), rychtářského rodu Teltschiků, hospodářského vývoje původně zemědělské obce, výstavby železnice a rozvoje průmyslu, historie městyse do roku 1945 včetně připomenutí zdejších významných rodáků.


Místopis a historie městyse

Suchdol nad Odrou se nachází mezi Beskydami a Oderskými vrchy v rovině Moravské brány, cca 280 m.n.m. První písemná zmínka o osadě Suchdol pochází z roku 1337. Městys Suchdol nad Odrou je se svými více než 2.500 obyvatel největší obcí svazku Region Poodří. Katastr městyse se rozkládá na 23 km2 plochy, která se svažuje z výběžků Oderských vrchů až do údolní nivy řeky Odry, přičemž výškový rozdíl činí 150 m. Část katastru leží na území Chráněné krajinné oblasti Poodří. Tam lze spatřit unikátní rostlinná společenstva a při troše pozornosti i vzácné živočišné druhy.

Dominantou městyse jsou dva kostely. Pozdně renesanční katolický kostel z roku 1605 s unikátně barokizovanou věží a oltářním obrazem od mistra J. K. Handkeho, přilehlá barokní fara z roku 1730 byla postavena podle návrhu vídeňského architekta J. L. Hildebrandta a evangelický kostel z roku 1858 postavený v arkádovém stylu podle vídeňského architekta L. Förstera. Zajímavostí je i technická památka – výpravní budova železniční stanice, postavená v roce 1891. Suchdol nad Odrou je významným železničním uzlem na hlavní trati Přerov – Bohumín. Odtud se vlaky vypravují pěti směry. 


Součástí městyse je i místní část Kletné, charakteristická členitým terénem, lesy a zejména přehradní nádrží o rozloze 1,75 ha. Okolí Kletného je předurčeno k rekreaci a příjemným procházkám, při nichž lze spatřit pozůstatky po dolování rud a kochat se na údolí Moravské brány z perspektivy téměř ptačí.

Suchdol (Suchý důl) i Kletné vznikli původně jako hornické osady v místech dolování stříbrné rudy. Po pustošivém nájezdu Tatarů v roce 1241 bylo původní slovanské obyvatelstvo vyvražděno a osady zničeny. Současný Suchdol byl založen na stejném místě německými kolonisty počátkem 14. století. Dalších 700 let byli tedy obyvatelé německy mluvící Moravané, kteří si název upravili na Zauchtel. V době reformace převážilo luterství se silným vlivem Jednoty bratrské. Připomíná se zde bratrská škola a působení J. A. Komenského. Povědomí příslušnosti k Jednotě bratrské se uchovalo i přes období protireformace. Na počátku 18. století asi 28O obyvatel emigrovalo do evangelického Saska, kde vybudovali osadu Herrnhut a obnovili zde Jednotu bratrskou. Další bratrské misijní osady pak zakládali v různých částech světa: Severní Amerika, Grónsko, Labrador, Karibská oblast, Indie, Cejlon, Jižní Afrika, Anglie, Irsko, Rusko a na mnoha jiných místech.

Obec byla značně pokroková. V roce 1798, kdy byla součástí kunínského panství zde bylo uskutečněno první očkování proti černým neštovicím v tehdejší rakousko – uherské monarchii. Na Horním a Dolním dvoře byl šlechtěn vynikající Kravařský skot. Mezi Suchdolem a Jeseníkem n.O. vedla úzkokolejná trať, která byla jednou z prvních elektrifikovaných tratí na Moravě. V roce 1900 byla pak elektrifikována celá obec. Spolu s rozvojem železniční dopravy se v Suchdole rozvíjí i čilý podnikatelský a společenský ruch. Vznikají zde první továrny a různé instituce. V roce 1917 byl Suchdol povýšen na městys.

Suchdol se stal rodištěm a působištěm řady osobností – například: první biskup obnovené Jednoty bratrské David Nitschmann (1676-1758), vlastivědný spisovatel Jindřich Schulig, malíř Wilhelm A. Vita (1846-1919), archeolog a vlastivědný badatel Stefan Weigel, hudební skladatel a dirigent profesor Josef Vincourek (1900-1976), architekt Bernard Rudofsky (1905- 1988) a dlouhá řada dalších.

Po druhé světové válce bylo v roce 1946 původní německé obyvatelstvo odsunuto a Suchdol nad Odrou znovu dosídlen českým obyvatelstvem.

Bohatým místním dějinám jsou věnována dvě muzea v centru – Muzeum městyse, před nímž stojí socha císaře Josefa II. v životní velikosti a Muzeum Moravských bratří.

Z novodobé historie nelze nepřipomenout, že k místní tradici patří každoroční jízda Československého Pony Expressu. Suchdol nad Odrou je tak znám v Evropě i v USA jako jedno z center westernového ježdění na koních v ČR.    

Kontakt

Muzeum Městyse Suchdol n/O

UŘAD MĚSTYSE

tel.: 556 770 101

e-mail:
mestys@suchdol-nad-odrou.cz

web:
www.suchdol-nad-odrou.cz


KLUB PŘÁTEL SUCHDOLU n/O:

Kamila Jasaňová
tel.: 724 389 269
tel.: 605 113 310

Petr Bartošík
tel.: 558 272 479

Zdeněk Strnadel
tel.: 737 105 319

e-mail:
muzeum@suchdol-nad-odrou.cz


web:
www.muzeumsuchdol.cz

Každou prohlídku je nutné předem dohodnout u správcové muzea K. Jasaňové, tel. 605 113 310

PROHLÍDKY:

Pondělí - zavřeno
Úterý – Pátek 10-12 a 13-15 hod
Sobota, neděle a svátky pouze na objednávku

Objednávat lze pouze o návštěvních hodinách muzea. Út-Pá v 9-15 hod.


Výjimka:
Prohlídky na sobotu, neděli a svátky je nutno objednat do čtvrtku 15 hod.


VSTUPNÉ:

jednotné 50,- Kč
školní výlety 10,- Kč
děti do 6 let a členové AMG zdarma

Délka prohlídky cca 60 minut.

Vyhledávání

Stránky sestavil Cre@tes - www.creates.cz © 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode